Home » Nhóm giới thiệu S+ » Điều khoản Sử Dụng

CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE SANG LILIAN ( S+)

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và S+ chúng tôi như sau:

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh, Video nào của trang web S+, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này.

S+ đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam.

Tài liệu này được xem là hợp đồng có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Quý khách hàng và chúng tôi. Vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc trang web nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản của chúng tôi.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, video, mã code đều thuộc bản quyền của S+ hoặc bên thứ ba cấp phép cho S+. Bản quyền của S+ được thể hiện trên website: “2021©SanglilianDesign”. Bất kỳ nội dung nào thuộc website này đều thuộc quyền sở hữu của S+. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước của S+ là xâm phạm. S+ có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại nếu có.

NỘI DUNG VÀ BẢO MẬT

S+ có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép. S+ có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng website mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Nội dung hình ảnh Website S+ có đăng tải hình ảnh nghệ thuật nude art. Mặc dù nội dung tuân thủ theo thông tư nhà nước, bộ Văn hoá thể thao và Du lịch Việt Nam, nhưng chúng tôi không mong muốn khách hàng chưa đủ 16 tuổi truy cập vào những nội dung này, cho dù truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp, S+ không chịu trách nhiệm trước những hành vi ngoài sự kiểm soát của S+. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua, bán, thuê sản phẩm dịch vụ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website có thể được sử dụng cho nội bộ, sản phẩm, dịch vụ của S+. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp. Khi đó, S+ sẽ thông báo tới người sử dụng. Mặc dù có các công nghệ bảo mật đường truyền, hệ thống, nhưng không một dữ liệu nào trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật hoàn toàn. Do vậy, S+ không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng cố ý. Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên website. Quý khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định. Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền tải qua những phương tiện, thiết bị ngoài sự kiểm soát của S+. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối của website.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

S+ cho phép người sử dụng xem, trích thông tin trên website, in, tải, hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền: ‘SANG LILIAN.” Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của S+. Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác. Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của S+.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

S+ hoan nghênh những ý kiến đóng góp của bạn về nội dung. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. S+ có thể điều chỉnh nội dung điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định này khi sử dụng.

Chia sẻ:

Sang Lilian+ trên mạng xã hội